564dab94388fe0_0_170_142-170x142

+31 (0)6 – 14 21 79 43

Gevelrenovatie

Waterwerend maken van oppervlakken

Oppervalktehydrofuges zijn vooral gekend door hun vele toepassingen op verticale ondergronden zoals gevels, omwallingsmuren, schoorstenen, etc. Voor tal van horizontale oppervlakken zoals terrassen, daken, betondallen, grijpen we vaak naar dezelfde soort hydrofuges. Het enige verschil tussen een behandeling van een verticaal of een horizontaal vlak, ligt in het feit dat een hydrofuge aangebracht op een horizontaal vlak sneller veroudert door de mechanische en weersomstandigheden waaraan zij blootstaan.

Definitie:
Een waterwerende behandeling is een kleurloze behandeling, bestemd om de penetratie van water (regen) te reduceren en dit zonder of met een gering effect op de waterdampdoorlaatbaarheid van het materiaal. Een hydrofuge vormt geen film. Het verlaagt de oppervlaktespanning van het behandelde oppervlak (van 80 mN/m tot 20 mN/m).

Hydrofugeren versus andere technieken:

Voordelen van hydrofugeren:

 • Bescherming tegen weersinvloeden, atmosferische invloeden en vervuiling.
 • Vermindert schade door vorst.
 • Blokkeert de vorming van uitbloei door de migratie van water.
 • Beschermt tegen het indringen van water.
 • Laat de materialen toe hun thermische isolatiekwaliteit te behouden.
 • Beperkt de groei van mossen en algen.
 • Laat een makkelijk onderhoud van de gevel toe door zijn zelfreinigend effect.
 • Verbetering van de duurzaamheid van de materialen.
 • Laat de ondergrond ademen.
 • Onzichtbare behandeling.

Twee soorten hydrofuges:

1. Hydrofuge op basis van oplosmiddelen.

Voordelen:

 • Het product is na een kwartier droog na aanbrengen.
 • Kan aangebracht worden in verschillende lagen met een tijdsduur van verschillende dagen.

Voorwaarden:

 • De ondergrond moet voldoende droog zijn.
 • Kans op geurhinder (verdamping van de oplosmiddelen).
 • Als giftig geklasseerd.
 • Kan op een alkalische ondergrond aangebracht worden, voegen, pleisterwerk en beton die voldoende uitgedroogd zijn.

Twee soorten hydrofuges:

2. Hydrofuge op basis van water.

Voordelen:

 • Aan te brengen op droge en vochtige ondergrond.
 • Kan aangebracht worden op een alkalische ondergrond.
 • Niet giftig, noch ontvlambaar.
 • Geurloos

Voorwaarden:

 • In het geval van zware regen kan het product, binnen het uur van toepassing, worden weggespoeld.
 • De twee of drie lagen moeten opeenvolgend aangebracht worden (nat-in-nat).
 • Risico op het oplossen van zouten en ontstaan van uitbloei (in het geval van sterk zout verzadigde muren).

Keuze van de hydrofuge hangt af van factoren als:

 • Poreuze of weinig poreuze ondergrond.
 • Natte of droge ondergrond.
 • De kwaliteit van het product (zie het testrapport van het WTCB of het ATG rapport).
 • De verschillende te behandelen oppervlakken.